RTG KABINET NE PODLEŽE MERAMA OGRANIČENJA RADNOG VREMENA!

RADIMO: 

radnim danom: 8-20h

subotom: 9-13h

1) Intraoralni radiografski snimci prikazuju snimke pojedinačnih zuba u prirodnoj veličini. Karakteristika intraoralnih radiografskih metoda jeste intraoralni položaj rendgenskog filma u toku snimanja.

U grupu radiografskih metoda spadaju:

 

•retroalveolarni

•retrokoronarni

•okluzalni

•aksijalni

 

 

2) Ortopan je panoramski snimak na kome se prikazuju gornja i donja vilica sa oba vilična zgloba i svim zubima. Predstavlja temeljni radiološki snimak bez kojeg  se ne počinju stomatološki postupci.

 

 

2a) Digitalni ortopan je savremena varijanta klasičnog ortopana. Njegova značajna prednost je u smanjenoj dozi zračenja, povećanoj preciznosti i trenutnom prikazu snimka na monitoru računara.

CRANEX 3D x ray panoramic 

  Svi snimci se arhiviraju u bazu podataka, a mogu se izdati:

 

 

·        

na digitalnom mediju (CD-u)

·        

radiološkom filmu (foliji)

·        

na medicinskom papiru visoke rezolucije

·        

ili slati e-mail-om

Dijagnostički gledano ovo je najvažniji snimak za pravovremeno otkrivanje bolesti zuba i okolnih struktura.

 

Pored klasičnog digitalnog ortopana, nudimo mogućnost snimanja i dečijeg ortopana, sa smanjenom dozom zračenja, koje je prilagođeno dečijem uzrastu.

 

3) Teleradiografske projekcije sastoje se od posterioanteriornih profilnih slika. Upotrebljavaju se za merenje različitih delova glave kao i za uočavanje varijacija u položaju i obliku kranijalnih i facijalnih struktura. Ova tehnika se upotrebljava u ortodonciji kao pomoć u proceni rasta i razvoja.

 

 

 

 

4) TM zglob -  je snimak viličnih zglobova sa zatvorenim i otvorenim ustima i vrlo precizno može da ukaže na bilo koju disfunkcionalnost.

 

5) Maksilarni sinus – predstavljaju frontalni snimak leve i desne strane maksilarnih sinusa sa jasno vidljivom orbitom, nosnom pregradom...

 

6) 3D Snimanja