RTG KABINET NE PODLEŽE MERAMA OGRANIČENJA RADNOG VREMENA!

RADIMO: 

radnim danom: 8-20h

subotom: 9-13h

Naša ordinacija poseduje Licencu za obavljanje radijacione delatnosti u oblasti stomatologije, izdatu od strane Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.