RTG KABINET NE PODLEŽE MERAMA OGRANIČENJA RADNOG VREMENA!

RADIMO: 

radnim danom: 8-20h

subotom: 9-13h

Ljudi su izloženi jonizujućem zračenju od postanka vrste. Prvo prirodnom zračenju na koje se, sa razvojem ljudske civilizacije i nuklearne tehnologije nadovezalo i veštačko zračenje, ljudskom rukom stvoreno jonizujuće zračenje.

 

Hiljade pogodaka jonizujućih čestica svake sekunde su impresivne vrednosti kojima je svaki čovek izložen, ali njegov organizam raspolaže ugradjenim mehanizmima regeneracije oštećenih ćelija.

 

Rendgenski zraci ili X-zraci (iks zraci) spadaju u jonizujuće zrake, koji se zbog svoje velike energije koriste u radiologiji (u medicini). Oni nastaju kada ubrzani elektroni udaraju u metalnu anodu, tom prilikom se usporavaju i emituju zračenje.

 

Otkrio ih je Wilhelm Conrad Roentgen, 1895. godine.

 

Efektivna doza: izloženost jonizujućem zračenju, a izražava se u sivertima. Procenjuje se da čovek u proseku primi efektivnu dozu od 2.5mSv (mili siverta) godišnje od prirodnog zračenja.

Poređenja radi, za mali snimak zuba (intraoralni) izloženi ste dozi od 2.5-3.5µSv (mikro siverta), što je manje od polovine uobičajene apsorbovane dnevne doze zračenja.

Tablica zracenja