RTG KABINET NE PODLEŽE MERAMA OGRANIČENJA RADNOG VREMENA!

RADIMO: 

radnim danom: 8-20h

subotom: 9-13h

 

U korak sa novim tehnologijama, od 2013. godine u našem RTG Centru pružamo usluge 3d snimanja zuba i vilica najsavremenijom tehnologijom - 3D CONE BEAM CT, koja nudi najraznovrsniji paket mogućnosti trodimenzionalne (3d) stomatološke radiologije na našem tržištu.

 

        

 

 

Ovu uslugu vršimo na aparatu SOREDEX CRANEX 3D, sistemu koji kombinuje nisku dozu zračenja, brzo snimanje i visoku preciznost.

Jedan 3D snimak zuba i vilica u sebi sadrži veliki broj visoko kvalitetnih preseka i to panoramskih aksijalnih, transverzalnih, poprečnih, sagitalnih, kosih i trodimenzionalnih.

 

    

 

Za svaki 3D snimak zuba i vilica imate mogućnost odabira preseka tj. debljina po sopstvenohj želji i nekoliko „projekata“ tj. kombinacija projekcija koje se mogu pregledati. Dve različite velilčine FOV-a, omogućuju da se pregledano polje dodatno precizno odabere, redukujući dozu koju pacijent prima, na apsolutni minimum. U sekciji "Za stomatologe" možete naći uputstva za rad sa 3D snimcima.

 

Slika levo: XS 61x4mm vidno polje – idealno za hirurške zahvate sa pojedinačnim implantima, lokalizovanim dentalnim problemima

Slika desno: MIDI 61x78 – vidno polje – idealno za pregled čitavog dentalnog kompleksa

 

Jednostavnost upotrebe 3D snimka ogleda se u ugrađenom programu za pregled projekata u obliku narezanog diska.

3D CONE BEAM CT, kao najsavremenija tehnologija, ima primenu u gotovo svim granama stomatologije:

  • opšta dijagnostika
  • ortodoncija
  • endodoncija
  • paradontologija
  • implantologija
  • oralna i maksilofacijalna hirurgija protetika
  • ORL